Introduktionsutbildning (Handledarutbildning) för privat övningskörning för behörighet B-körkort.


Datum: 28 April 2024

Tid: 10:00 - 13:15
Plats: Åttersruds bygdegård

Pris: 495 kr

Kontakt: Annelie Andersson, 070-4826702
info@bralandabadet.se

Med nollvisionen som grund ska den här introduktionsutbildningen ge blivande handledare och elever vägledning inför den privata övningskörningen.

Utbildningen ska främja trafiksäkerheten såväl under som efter körkortsutbildningen och därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning.

Innehåll och mål
Utbildningens syften och mål - Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning - Planering och strukturering av övningskörning - Trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer

Upplägg
En introduktionsutbildning omfattar 3 timmar samt en paus på 15 minuter. Du får bland annat information om vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen, vad som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) samt hur viktig mängträningen är för trafiksäkerheten. Handledare och elev kan tolka samma trafiksituation på olika sätt, något vi diskuterar under utbildningen. Handledaren och eleven behöver inte gå introduktionsutbildningen tillsammans, man kan genomföra utbildningen vid olika tillfällen.

Språk
Utbildningen sker på svenska. Du måste kunna förstå och prata svenska för att kunna genomföra din utbildning.

Förkunskaper
Handledaren ska ha fyllt 24 år och inneha giltigt körkort sedan minst 5 år och eleven ska vara fyllda 15 år och 9 månader (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). För handledare som redan har gått en introduktionsutbildning gäller utbildningen i 5 år från det datum den genomfördes. Det krävs dock ansökan och godkännande för varje elev du ska övningsköra med.

Kursledare
Kursledare är Annelie Andersson som är godkänd av Transportstyrelsen och medlem i STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund).

Kursmaterial
Vi använder Handledarboken - för säkrare mängdträning (STR). Kurslitteraturen ingår i deltagaravgiften.

Legitimation
Du måste visa legitimation på utbildningen, det gäller såväl handledare som elev.

Efter utbildningen
Genomförd utbildning rapporteras direkt till Transportstyrelsen (via en e-tjänst). Så snart eleven har fått sitt körkortstillstånd, både elev och handledare har gått introduktionsutbildningen kan handledaren ansöka om tillstånd att vara handledare. När handledaren har fått tillstånd att vara handledare kan övningskörningen påbörjas!
Text ©2023 Annelie Andersson Design ©2023 Andreas Eklund