Utbildningar


Simlärare

Som utbildad simlärare av Svenska Livräddningssällskapet kan du driva och ansvara för en simskola vid alla typer av bad.

Våra kurser är kvalitetssäkrade och du kan vara säker på att du får en gedigen och stabil utbildning som simlärare.

Under utbildningen får du också material som är kvalitetsstöd och arbetsredskap i ditt arbete som simlärare.

När du är medlem hos Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har du automatiskt en ansvarsförsäkring genom Trygg-Hansa vilket innebär att dina elever också är försäkrade under den tiden de är i simskolan.

Förkunskapskrav
- Du ska ansöka om medlemskap i SLS senast vid det datum du anmäler dig till utbildningen. (Bli medlem här)
- Du ska vara 16 år fyllda.
- Du ska ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim inom 12 månader.
- Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Silverbojen inom 12 månader. (Intyg Silverbojen)
- Du ska ha genomfört minst 20 timmars praktik utförd i en simskola med handledning av en utbildad simlärare. (Intyg praktik)
- Du ska intyga att du har hälsa att genomföra SLS's utbildning. (Hälsodeklaration)

Kursinnehåll
- Svenska Livräddningssällskapet som organisation
- Simning
- Att lära sig simma: Vattenvana, simfysiologi och simteknik.
- Att undervisa och planera simskola: Simlärarens roll och barns utveckling.
- Prov – praktiskt och teoretiskt.
- Olika kulturer.
- Livräddning


Kurstid: 40 timmar
Pris: 6500 kr
Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan: Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Poollivräddare

Att vara livräddare handlar inte enbart om att ingripa vid dramatiska drunkningstillbud, utan lika mycket om att ta hand om sina medmänniskor.

Som utbildad Poollivräddare kan du arbeta i en simhall eller vid ett utomhusbad med att bevaka och skapa en säkrare miljö för badgästerna.

Poollivräddare och Havslivräddare kan tävla i sina kunskaper både nationellt och internationellt i olika typer av grenar i poolen, havet eller på stranden.

Förkunskapskrav
- Du ska vara 17 år fyllda.
- Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Delfinen guld inom 6 månader. (Intyg Delfinen Guld)
Samt:
- Du ska, utan användning av simglasögon, kunna plocka upp ett föremål från botten vid 2 meters djup.
- Du ska ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim inom 12 månader.
- Du ska kunna ta dig upp ur bassängen från en kant som är minst 30 cm ovanför vattenytan, tre gånger i en följd.
- Du ska kunna hoppa fothopp ner i vatten från minst 1 meters höjd.
- Du ska kunna dyka ner i vattnet från en startpall.
- Du ska intyga att du har hälsa att genomföra SLS's utbildning. (Hälsodeklaration)
- Du ska vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS). (Bli medlem här)

Kursinnehåll
- Svenska Livräddningssällskapet som organisation
- Vattenlivräddning
- Kundservice
- Juridiska aspekter
- Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete
- Första hjälpen
- Examination


Kurstid: 40 timmar
Pris: 6500 kr
Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan: Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Babysimskoleinstruktör

Om du vill lära föräldrar och deras riktigt små barn hur de på ett tryggt, säkert och glädjefyllt sätt kan vistas i vatten,
då ska du utbildad dig till Babysimskoleinstruktör.
Under utbildningen får du kunskaper i vad barn behöver för att bli vattenvana på ett tryggt och glädjefullt sätt
men också kunskaper i Första hjälpen till barn/Barn-HLR och mycket mer.
I Svenska Livräddningssällskapets babysiminstruktörsutbildning lägger vi stort fokus på att lära ut en babysimsteknik som är naturlig för barnet.
På så vis kan vi skapa både trygghet, säkerhet och glädje för både barn och föräldrar när de vistas i vatten.

Förkunskapskrav
- Du ska vara 18 år fyllda.
- Du ska ha genomfört HLR vuxen.
- Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Delfinen guld inom 6 månader. (Intyg Delfinen Guld)
- Du ska ha genomfört 10 timmars praktik. Antingen genom att ha deltagit med eget barn eller på annat sätt deltagit i en babysimskola.
- Du ska intyga att du har hälsa att genomföra SLS's utbildning. (Hälsodeklaration)
- Du ska vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS). (Bli medlem här)

Kursinnehåll
- Historik
- Vad är Babysim
- Målet med Babysim
- Svenska Livräddningssällskapet som organisation
- Medicinska och fysiologiska aspekter
- Första hjälpen till barn / Barn-HLR
- Barns behov
- Vatten och hygien


Kurstid: 22 timmar
Pris: 5500 kr
Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Fortbildningar

Vi kommer även att erbjuda Fortbildningar för utbildade simlärare samt idrottslärare.

För samtliga fortbildningar gäller följande:
Kurstid: 8 timmar
Pris: 1300 kr
Datum:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Småbarnssim, fortbildning

Fortbildning för utbildade simlärare och/eller babysimskoleinstruktörer som ska bedriva småbarnssim,
utbildning i vattensäkerhet - förberedande simundervisning.
Småbarnssim riktar sig till föräldrar med barn 2-4 år som tillsammans med sitt barn lär sig vattensäkerhet.

Förkunskapskrav
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS)
- Intyg på genomgången simlärarutbildning eller babysimskoleutbildning

Datum: Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Simundervisning för vuxna, fortbildning

Förkunskapskrav
- Utbildad simlärare

Kursinnehåll
- Vad behöver jag som vuxensimlärare?
- Mål med simundervisningen
- Hur lär sig vuxna? (inlärning hos en vuxen)
- Vattenvana
- HLR
- Vattensäkerhetssimskola

Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Barn i behov av särskilt stöd, fortbildning

Förkunskapskrav
- Utbildad simlärare
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se

Anmälan:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Inspirationsdag, fortbildning

Förkunskapskrav
- Utbildad simlärare
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Kurstid: 8 timmar
Pris: 1500 kr
Datum:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Hur godkänner vi ett simtag, fortbildning

Förkunskapskrav
- Utbildad simlärare
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Kurstid: 8 timmar
Pris: 1500 kr
Datum:
Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.se


Utomhuspedagogik, fortbildning

Förkunskapskrav
- Utbildad simlärare
- Medlem i Svenska Livräddningssällskapet (SLS)

Datum: Kontakta Annelie Andersson 0704826702, info@bralandabadet.seText ©2024 Annelie Andersson Design ©2024 Andreas Eklund