Välkomna på babysim, småbarnssim och simskola för barn och vuxna i Bäckefors 2020


I snart 30 år har jag bedrivit bad och simskola i Brålanda. På senare år även i Vänersborg och Grästorp.

Vår personal har en gedigen bakgrund när det gäller att lära ut simning och vattensäkerhet till barn och vuxna.

Alla våra simlärare är utbildade simlärare via Svenska Livräddningssällskapet och vi har flera påbyggnadskurser inom babysim, småbarnssim och badverksamhet.

Nu har vi fått chansen att utöka vår verksamhet ännu mer och kan med glädje hälsa dig välkommen till Bäckefors.


Du har flera olika grupper att välja mellan så vi hoppas att du kan hitta ett alternativ som passar dig och ditt barn!

Kursstart vecka 41 2020.

 • Babysim nybörjare från 3 månader – 2 år, varje lektion är 30 min och en vuxen är med i vattnet.
 • Babysim fortsättning för dig som har deltagit i babysim tidigare med ditt barn, varje lektion är 30 min och en vuxen är med i vattnet.
 • Småbarnssim nybörjare 2 – 5 år, varje lektion är 45 min och en vuxen är med i vattnet.
 • Småbarnssim fortsättning för dig som har deltagit i småbarnssim tidigare med ditt barn, varje lektion är 45 min och en vuxen är med i vattnet.
 • Simskola nybörjare från 5 år, varje lektion är 45 min och här arbetar elev och simlärare i vattnet.
 • Simskola fortsättning från 5 år, varje lektion är 45 min och här arbetar elev och simlärare i vattnet.
 • Vuxensimskola, varje lektion är 60 min.
 • Vattensäkerhetsutbildning 5-19 år, varje lektion är 45 min.
 • Vattensäkerhetsutbildning vuxen, varje lektion är 60 min.
 • HLR-kurs Vuxen med hjärtstartare.
 • HLR-kurs Barn.
 • D-HLR-kurs.
 • Första hjälpen-kurs.
 • Livräddning för Vuxna.
 • Privatundervisning.

Du kan önska dag:
Tisdag kl. 16:00-18:00
Fredag kl. 15:00 - 17:00
Lördag kl. 10:00 - 13:00
Söndag kl. 12:00-18:00

Vi förespråkar intensivsimskola då vi har sett genom åren att det är den typen av simskola som ger mest för eleven. Vill du gå två dagar i veckan, exempelvis en lektion på fredag och en på söndag är det effektivare för inlärningen.
Vi ger dig då rabatterat pris på kurserna.

Om du bokar 2 st. tillfällen i veckan för samma elev får du 2 st. kurser för 1050 kr + 800 kr = 1850 kr. (2100 kr)

Om du bokar 3 st. tillfällen i veckan för samma elev får du 3 st. kurser för 1050 kr + 800 kr + 750 kr = 2600 kr (3150 kr).

 
 
 
Priser:
Babysim nybörjare/fortsättning (11 ggr inkl. teoritillfälle)): 1050 kr/elev
Småbarnssim nybörjare/fortsättning (11 ggr inkl. teoritillfälle): 1050 kr/elev
Simskola nybörjare/fortsättning (11 ggr inkl. teoritillfälle): 1050 kr/elev
Vuxensimskola (11ggr inkl. teoritillfälle): 1050 kr/elev
Privatlektion, 45 min: 350 kr + hyra av bassäng
HLR Vuxen Grundkurs: 400 kr
HLR Barn Grundkurs: 400 kr
Livräddning för Vuxna: 350 kr
Kostnadsfri Vattensäkerhetssimskola 5-19 år (10 ggr) 0 kr/elev
Kostnadsfri Vattensäkerhetssimskola vuxen 0 kr/elev

Betalning:
Betalning sker via bankgiro 280-9168, Swish 0704826702.

Så snart vi har fått din betalning är du garanterad en plats.
Behöver du dela upp betalningen hjälper vi dig gärna!

Anmälan:
Anmälan kan ske via internet på länken nedan.
Anmälan via Internet

 

Frågor:
Ring 0521-722276 eller skicka e-port till info@bralandabadet.se

Är du osäker på om ditt barn klarar läroplanens mål i ämnet idrott och hälsa, eller vill ni ha extra hjälp och stöttning för att nå målen? Våra utbildade simlärare hjälper er gärna!

SLS tolkning av läroplanens mål:
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/i-skolan/vad-star-i-skolans-laroplan/var-tolkning-av-laroplanen


Riktlinjer Simskola Bäckefors

Definition
Vår verksamhet är för barn från ca 3 månader och vuxna. Genom lek, sång och målrelaterade övningar lär vi ut de elementära grunderna i de fyra simsätten. Barnets egna förutsättningar sätts i främsta rummet med slutmål att nå simkunnighet.

Målsättning
Genom glädje, lek och inspirerande lektioner ges förutsättningar så att eleven får grunderna till att bli simkunnigt enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen (dvs. falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i sträck på djupt vatten varav 50 m i ryggläge.) samt får grunderna i de fyra simsätten. Verksamheten ska stimulera elevens motoriska utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläget i vattnet.

Lektion
Tempererad bassäng inomhus 34°C, Babysim 30 minuter i vattnet, Småbarnssim 45 minuter i vattnet, simskola barn ca 5-10 minuter på land och 35-40 minuter i vattnet, simskola vuxna 5-10 minuter på land och 50-55 minuter i vattnet.

Landövningar
Vi tränar de grovmotoriska grundfärdigheterna och rörelser som ska utföras i vattnet (arm och bentag). Livräddning finns med i alla våra kurser; badvett, båtvett, isvett, vädervett, miljövett, duschvett, stabilt sidoläge, fria luftvägar, larmrutiner, livboj/hansalina.

Kurslängd
11 st. tillfällen inklusive teorilektion.
Vi uppmuntrar därutöver till spontana motoriska aktiviteter på land och i vattnet för att upprätthålla vattenvana och simfärdighet.

Antal barn per ledare
Ca 3-4 barn/simlärare.

Föräldramedverkan/vuxenmedverkan i vatten och på land
Vi har grupper där barn och föräldrar arbetar tillsammans; babysim och småbarnssim. I övrigt har vi endast föräldramedverkan/vuxenmedverkan om det i gruppen finns barn i behov av särskilt stöd där förälder och barn vill medverka samtidigt.

Ledare
Vi har utbildade simlärare via Svenska Livräddningssällskapet. All personal på Brålanda Badet genomför kontinuerligt HLR-utbildning. Vi erbjuder löpande vår personal att ta del av nyheter och genomföra utbildningar.

Vattentemperatur
34°C

Anläggningens hygien och renlighet
Regelbunden kontroll av bassängens och anläggningens renlighet görs enligt gällande regler från Miljö- och hälsovårdsmyndigheter.

Ansvarig personal för reningsanläggningen har adekvat utbildning att ansvara för anläggningens säkerhet.

 
 
 
Kontakta oss gärna för mer information:  
Annelie 0521-722276
Adress: Brålandabadet
Valberg 382
464 64 BRÅLANDA
E-Post info@bralandabadet.se