Välkomna till sommarsimskola
vid Brålandabadet 2017


Vill du ha extra simträning?

Vi erbjuder privatundervisning för barn och vuxna i en bassäng nära dig under höst och vinter.

För priser och upplägg vänligen kontakta Annelie Andersson 0704-826702, 0521-722276 eller BralandaCamping@hotmail.com

Är du osäker på om ditt barn klarar läroplanens mål, eller vill ni ha extra hjälp och stöttning för att nå målen? Våra utbildade simlärare hjälper er gärna!

SLS tolkning av läroplanens mål:
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/i-skolan/vad-star-i-skolans-laroplan/var-tolkning-av-laroplanen


 

Du har många olika grupper att välja mellan så vi hoppas att du kan hitta ett alternativ som kan passa dig!

 • Vattenvana 3 - 5 år (En förälder är med i vattnet).
  Vi tränar vattenvana tillsammans och du får med dig övningar som du och ditt barn kan träna på tillsammans.
 • Simskola för nybörjare från 4 år.
 • Fortsättningssimskola för dig som kan simma lite, men behöver mer träning.
 • Märkestagning för dig som kan simma 25m och vill ta olika simmärken.
 • Tekniksim Nybörjare, för dig som vill lära dig grunderna i crawl, bröstsim, ryggsim och fjäril.
 • Tekniksim Fortsättning, för dig som kan simma ca 25m crawl och vill lära dig ännu mer
 • Intensivkurs v20-21, 7 st. tillfällen (19/5-21/5 och 25/5-28/5, ej under skoltid).
 • Sommarsimskola v25-27, 15 st. tillfällen + gemensam avslutning.
 • Intensivkurs v32-33, 10 st. tillfällen (7/8-11/8 och 14/8-18/8).
 • Vuxensimskola v21-22, 10 st. tillfällen (22/5-26/5 och 29/5-2/6).
 • Vuxensimskola v29-30, 10 st. tillfällen (17/7-21/7 och 24/7-28/7).
 • Tekniksim för vuxna (10/7, 12/7, 14/7, 17/7, 19/7 och 21/7).
 • Vattengympa för barn (10/7, 12/7, 17/7, 19/7, 24/7,26/7).
 • Vattengympa för vuxna (10/7, 12/7, 17/7, 19/7, 24/7,26/7).
 • HLR-kurs Vuxen.
 • HLR-kurs Barn.
 • Första hjälpen.
 • Livräddning för Vuxna.
 • Privatundervisning.

Syskon i samma grupp? Självklart! Vi har 6 st. simlärare varje lektion som hjälper barnen. Vi har därför möjlighet att ha barn på olika nivåer i samma grupp.

Har du förslag på en grupp som du vill gå men som du saknar här, meddela oss så skall vi försöka ordna det.

Vill du gå både tekniksimskola och märkestagning får du det till reducerat pris, 1195 kr. (Ord. pris 1590 kr) Du är då i vattnet dubbla pass.

Önskar du hjälp med transport till- och från Brålandabadet kan det ordnas. Kontakta oss för prisuppgift.

Priser:
Intensivkurs v 20-21 (7 ggr): 450 kr/person
Simskola v 25-27 (15 ggr): 795 kr/person
Intensivkurs v 32-33 (10 ggr): 650 kr/person
Tekniksim Vuxna, Bröstsim (6 ggr): 395 kr/person
Tekniksim Vuxna, Ryggsim & Frisim (6 ggr): 395 kr/person
Vattengympa, Vuxna: 40 kr/gång
Vattengympa, Barn: 20 kr/gång
Vuxensimskola (10ggr): 550 kr/person
Privatlektion, 45 min: 250 kr
HLR Vuxen Grundkurs: 550 kr
HLR Barn Grundkurs: 550 kr
Livräddning för Vuxna: 220 kr

Betalning:
Betalning sker via bankgiro 280-9168, Swish 0704826702 eller kontant på badet.

Anmälan:
Anmälan kan ske via internet på länken nedan eller via telefon till Annelie Andersson, 0704-826702.
Anmälan via Internet  

 


Riktlinjer Simskola vid Brålandabadet

Definition
Vår verksamhet är för barn från ca 2 år och vuxna. Genom lek och målrelaterade övningar lär vi ut de elementära grunderna i de fyra simsätten. Barnets egna förutsättningar sätts i främsta rummet med slutmålet att nå simkunnighet.

Målsättning
Genom glädje, lek och inspirerande lektioner ges förutsättningar så att barnet blir simkunnigt enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen (dvs. falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i sträck på djupt vatten varav 50 m i ryggläge.) och får grunderna i de fyra simsätten. Verksamheten ska stimulera barnets motoriska utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläget i vatten.

Lektion
Tempererad bassäng (minst 28°C), ca 35 minuter i vatten och ca 10 minuter på land.

Landövningar
Vi tränar de grovmotoriska grundfärdigheterna och rörelser som ska utföras i vattnet (arm och bentag).
Livräddning genom fria luftvägar, stabilt sidoläge, larmrutiner, badvett, båtvett och isvett. (Sagan om grodan Gladis och hans äventyr.)

Kurslängd
Vi har olika kurser att erbjuda. Alla våra kurser bygger på intensivsimskola då vi ser att resultatet av utbildningen ger mest då.

7 ggr/kurs, 10 ggr/kurs samt 15 ggr/kurs. Vi uppmuntrar därutöver till spontana motoriska aktiviteter på land och i vatten för att upprätthålla vattenvana och simfärdighet.

Antal barn per ledare
Ca 3-4 barn/ledare.

Föräldramedverkan/vuxenmedverkan i vatten och på land
Vi har grupper där barn och föräldrar arbetar tillsammans; småbarnssim. I övrigt har vi endast föräldramedverkan/vuxenmedverkan om det i gruppen finns barn i behov av särskilt stöd.

Ledare
Vi har utbildade simlärare och simlärarassistenter via Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet. All personal på Brålanda Badet genomför kontinuerligt HLR-utbildning. Vi erbjuder löpande vår personal att ta del av nyheter och genomföra utbildningar.

Vattentemperatur
Från 28°C och uppåt, temperaturen går aldrig under 28°C när vi har simskola i utomhusbassängen. Vid märkestagning i sjö/hav kan temperaturen gå under 28°C.

Anläggningens hygien och renlighet
Regelbunden kontroll av bassängens och anläggningens renlighet görs enligt gällande regler från Miljö- och hälsovårdsmyndigheter.

Ansvarig personal för reningsanläggningen har adekvat utbildning att ansvara för anläggningens säkerhet.

Simmärken
Baddaren grön, Baddaren blå, Baddaren gul, Skölpaddan, Pingvinen silver, Pingvinen guld, Silverfisken, Guldfisken, Simborgarmärket, 5-års simborgarmärke, Vattenprovet, Vattenprovet öppet vatten, Hajen brons, Hajen silver, Hajen guld, Järnmärket, Bronsmärket, Silvermärket, Kandidaten, Järnmagistern, Bronsmagistern, Silvermagistern, Guldmagistern, Påbyggnadsplakett brons, Påbyggnadsplakett silver, Påbyggnadsplakett guld, simsättsmärke fjäril, simsättsmärke ryggsim, simsättsmärke frisim, simsättsmärke bröstsim, Kilometermärke 1,5,10,25,50, Simhoppsmärke järn, Simhoppsmärke brons, Simhoppsmärke silver, Simhoppsmärke guld, Plumsaren, Vattenpolomärke brons, Vattenpolomärke silver, Vattenpolomärke guld, Droppen, Doppingen, Krabban Blå, Krabban Röd, Livboj Blå, Livboj Röd, Livboj Grön, Silvergrodan, Guldgrodan, Grodan rygg blå, Grodan rygg grön, Silversälen, Guldsälen, Järnbojen, Bronsbojen, Silverbojen, Guldbojen, Elitbojen, Delfinen silver, Delfinen guld, Elitdelfinen silver, Elitdelfinen guld, Sjöstjärnan blå, Sjöstjärnan röd, Isbjörnen silver.

Kontakta oss gärna för mer information:
Annelie 0704-826702 / 0521-722276
Adress: Brålandabadet
Skolgatan 29
464 61 BRÅLANDA
E-Post BralandaCamping@hotmail.com