Välkomna till simskola
vid Brålandabadet 2023


Vill du ha extra simträning?

Vi erbjuder privatundervisning för barn och vuxna i en bassäng nära dig under höst och vinter.

För priser och upplägg vänligen kontakta oss på 0521-722276 eller info@bralandabadet.se

Är du osäker på om ditt barn klarar läroplanens mål, eller vill ni ha extra hjälp och stöttning för att nå målen? Våra utbildade simlärare hjälper er gärna!

SLS tolkning av läroplanens mål:
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/i-skolan/vad-star-i-skolans-laroplan/var-tolkning-av-laroplanen


 

Du har många olika grupper att välja mellan så vi hoppas att du kan hitta ett alternativ som kan passa dig!

 • Babysim 3 mån - 2 år (En förälder är med i vattnet)
 • Småbarnssim 2 år - 4 år (En förälder är med i vattnet)
  Vi tränar vattenvana tillsammans och du får med dig övningar som du och ditt barn kan träna på tillsammans.
 • Simskola för nybörjare från 4 år.
 • Fortsättningssimskola för dig som kan simma lite, men behöver mer träning.
 • Märkestagning för dig som kan simma 25m och vill ta olika simmärken.
 • Tekniksim Nybörjare, för dig som vill lära dig grunderna i crawl, bröstsim, ryggsim och fjäril.
 • Tekniksim Fortsättning, för dig som kan simma ca 25m crawl och vill lära dig ännu mer
 • Tekniksim för vuxna.
 • Simskola för vuxna som vill lära sig simma eller bli mer trygga i vattnet.
 • Vattengympa för barn.
 • Vattengympa för vuxna.
 • UtomhusYoga
 • MammaMageträning
 • Barnyoga
 • Barngymnastik utomhus
 • Sommarsimskola v24-27, 15 st. tillfällen. (16/6, 19/6-22/6, 26/6-30/6, 3/7-7/7)
 • Intensivkurs v28-29, 10 st. tillfällen (10/7-14/7 och 17/7-21/7).
 • Intensivkurs v30-31, 10 st. tillfällen (24/7-28/7 och 31/7-4/8).
 • Intensivkurs v32-33, 10 st. tillfällen (7/8-11/8 och 14/8-18/8).
 • Vuxensimskola v28-29, 10 st. tillfällen (10/7-14/7 och 17/7-21/7).
 • Vuxensimskola v30-31, 10 st. tillfällen (24/7-28/7 och 31/7-4/8).
 • Vuxensimskola v32-33, 10 st. tillfällen (7/8-11/8 och 14/8-18/8).
 • Vuxensimskola v33-34, 10 st. tillfällen (14/8-18/8 och 21/8-25/8).
 • HLR-kurs Vuxen med hjärtstartare.
 • HLR-kurs Barn.
 • D-HLR-kurs. HLR för insatspersonal
 • Första hjälpen-kurs.
 • Livräddning för Vuxna.
 • Privatundervisning.

Utbildningar genom Svenska Livräddningssällskapet

 • Utbildning Simlärare, 6500 kr
 • Utbildning Poollivräddare, 6500 kr
 • Utbildning Babysimskoleinstruktör, 5500 kr
 • Kombinationsutbildning Simlärare + Poollivräddare, 10 000kr
 • Kombinationsutbildning Simlärare + Babysimskoleinstruktör, 9000kr
 • Kombinationsutbildning Simlärare + Poollivräddare + Babysimskoleinstruktör, 14 000kr
 • Fortbildning Småbarnssim, 1500 kr
 • Fortbildning Barn i behov av särskilt stöd, 1500 kr
 • Fortbildning Simundervisning för vuxna, 1500 kr
 • Fortbildning Utomhuspedagogik, 1500 kr
Priser:
Sommarsimskola v 24-27 (15 ggr): 1200 kr/person
Intensivkurs v 28-29, 30-31, 32-33 (10 ggr): 800 kr/person
Tekniksim Vuxna, Bröstsim (6 ggr): 480 kr/person
Tekniksim Vuxna, Ryggsim & Frisim (6 ggr): 480 kr/person
Vattengympa, Vuxna: 50 kr/gång
Vattengympa, Barn: 25 kr/gång
Vuxensimskola (10ggr): 800 kr/person
Privatlektion, 45 min: 400 kr
Första Hjälpen Grundkurs: 950 kr
HLR Vuxen Grundkurs: 450 kr
HLR Barn Grundkurs: 450 kr
D-HLR-kurs. HLR för Insatspersonal: Offert
Livräddning för Vuxna: 350 kr
Kostnadsfri Vattensäkerhetssimskola 5-19 år
Kostnadsfri Vattensäkerhetssimskola vuxen
Kostnadsfri Vattensäkerhetsutbildning från 19 år
2 h ingår livräddning med livboj och simning i öppet vatten
UtomhusYoga: 100 kr
MammaMageträning: 150 kr
Barnyoga: Kostnadsfri
Barngymnastik utomhus: 50 kr/gång

Betalning:
Betalning sker via bankgiro 280-9168, Swish 0704826702 eller kontant på badet.

Anmälan:
Anmälan kan ske via internet på länken nedan eller via telefon 0521-722276.

Anmälan via Internet
 

 


Riktlinjer Simskola vid Brålandabadet

Definition
Vår verksamhet är för barn från 3 månader (babysim), 2-4 år (småbarnssim), 5-17 år och vuxna. Genom lek och målrelaterade övningar lär vi ut de elementära grunderna i de fyra simsätten. Barnets egna förutsättningar sätts i främsta rummet med slutmålet att nå simkunnighet.

Målsättning
Genom glädje, lek och inspirerande lektioner ges förutsättningar så att barnet blir simkunnigt enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen (dvs. falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i sträck på djupt vatten varav 50 m i ryggläge.) och får grunderna i de fyra simsätten. Verksamheten ska stimulera barnets motoriska utveckling och skapa medvetenhet om kroppsläget i vatten.

Lektion
Tempererad bassäng (babysim och småbarnssim 34°C), babysim 30 min, småbarnssim 45 min, övriga lektioner ca 35 minuter i vatten och ca 10 minuter på land.

Landövningar
Vi tränar de grovmotoriska grundfärdigheterna och rörelser som ska utföras i vattnet (arm och bentag).
Genomgång av fria luftvägar, stabilt sidoläge, larmrutiner, badvett, båtvett, isvett, solvett, vädervett och duschvett. Visning av hur en hjärtstartare ser ut och fungerar.

Vattenövningar
Alla övningar har ett tydligt syfte och mål. Vi arbetar med olika slags tema, hinderbanor och stationsövningar för att maximera varje elevs tid i vattnet.

Livräddning
Livräddning med livboj, hansalina och isflak. Vi provar även klädbad samt flytväst.

Kurslängd
Vi har olika kurser att erbjuda. Alla våra kurser bygger på intensivsimskola då vi ser att resultatet av utbildningen ger mest då.

Vi uppmuntrar därutöver till spontana motoriska aktiviteter på land och i vatten för att upprätthålla vattenvana och simfärdighet.

Antal barn per ledare
Ca 3-4 barn/ledare.

Föräldramedverkan/vuxenmedverkan i vatten och på land
Vi har grupper där barn och föräldrar arbetar tillsammans; babysim och småbarnssim. I övrigt har vi endast föräldramedverkan/vuxenmedverkan om det i gruppen finns barn i behov av särskilt stöd där förälder och barn vill medverka samtidigt.

Ledare
Vi har utbildade simlärare via Svenska Livräddningssällskapet. All personal på Brålanda Badet genomför kontinuerligt HLR-utbildning. Vi erbjuder löpande vår personal att ta del av nyheter och genomföra utbildningar.

Vattentemperatur
Från 28°C och uppåt, temperaturen går aldrig under 28°C när vi har simskola i utomhusbassängen.
Vid Babysim och småbarnssim är temperaturen 34°C.
Vid märkestagning i sjö/hav kan temperaturen gå under 28°C.

Anläggningens hygien och renlighet
Regelbunden kontroll av bassängens och anläggningens renlighet görs enligt gällande regler från Miljö- och hälsovårdsmyndigheter.

Ansvarig personal för reningsanläggningen har adekvat utbildning att ansvara för anläggningens säkerhet.

Kontakta oss gärna för mer information:
Telefon: 0521-722276
Adress: Brålandabadet
Skolgatan 1
464 61 BRÅLANDA
E-Post info@bralandabadet.se